top of page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ender Güzey Müzesi “ARThill” sanatçının 45 yıllık birikimini paylaşmak üzere Bodrum Alazeytin’den geçen Karya yolu yamacında kuruldu.

 

Antik çağda "Ana tanrıçaya giden yol” / "Tanrıçalar geçidi" anlamına gelen ve Lelegler’in ilk yerleşkelerinden Syangela ‘nın karşı tepesinde yer alan  ARThill; Güzey’in tasarladığı sıra dışı mimarisi, sergi salonu, atölyesi ve heykel parkı ile sanatçının “Bütünsel Sanat” anlayışını yansıtıyor.

 

Ana bölümünde Ender Güzey’in sanatsal çalışmalarından örnekler sunan müze, uluslararası sanatçıları da konuk ederek sergiler düzenleyecek ve farklı kültürel çalışmalara ev sahipliği yapacaktır.

 

Kültürel faaliyetlere ilgiyi arttıracak, geçmişin sanat birikimini ve günümüzün sanatını geleceğe taşıyacak, işbirliği yaptığı sanat ve kültür kurumları ile ülkemizin yurt dışındaki tanıtımına ve kültür turizmine katkıda bulunacaktır.

 

Bünyesinde yer alan sürekli ve süreli sergiler, eğitim programları ile; her yaştan, ulustan, kesimden ziyaretçiye sanatı sevdirmeyi, yaratıcılığa teşvik etmeyi hedeflemektedir. Çağdaş, inter-aktif etkinlik anlayışıyla çok yönlü sanatsal ve sosyal bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır.

 

ARThill özellikle müze pedagojisi başta olmak üzere küçük yaştan itibaren sanata yaklaşımda rehberlik edecek programlar uygulayarak çağdaş sanata doğru atılan ilk adımlar için bir altyapı oluşturacaktır. 

 

Güzey plastik sanatlar ve diğer sanat dallarında; sanat tarihi, arkeoloji, mimari, müzik, edebiyat, felsefe konulu workshop ve konferanslarla özgür bir forum oluşturup,

“Bütünsel Sanat” anlayışını sürdürecektir.

 

Ender Güzey doğaya karşı sorumluluk bilinci ile, modern mimarisini kendisinin şekillendirdiği binada yaratıcılığın doğayla uyumunun altını çizer. Sırtını ormanla çevrili yamaca dayamış, enerjisini Bodrum’un güneşinden alan bu doğa dostu bina farklılığını hemen belli etmektedir. Sanatçının resim, heykel, ekoloji ve mimari alanlarındaki yaratıcı bütünlemesi, insanoğlunun doğaya karşı verdiği mücadeleyi ortaya koyarken, bir yandan da yaratıcılığın ve sanatın yücelmesine bir kapı açar ve adeta büyüleyici bir atmosferde herkesi “ARThill”e davet eder.

 

Güzey için sanatın bir misyonu olmalıdır. Sanat sürdürebilir değerleri taşıyabildiği oranda değer kazanmalıdır işte tam da burada, Bodrum’da, sanatın doğanın içindeki harmonisiyle yükselen binada olduğu gibi…

New museum in Bodrum refers to roots of former Anatolian civilizations

 

Painter and sculptor Ender GUzey established his own museum, ARThill, in Bodrum where he displays his artworks that he has been creating and exhibiting around the globe for the last 40 years.

The opening of the museum, which stands out due to its architectural features, was overseen by many art lovers and artists. Guzey previously attracted art lovers' attention with his project titled "Noah's Ark." His installation, which is in the form of a raft, was a performance stage for other artists, and it sailed through the Bosporus as part of the presentation. This time, the artist designed a museum building, which is reminiscent of a cube standing on bull's horns, and curated his works centring on the image of a bull and horns.

Guzey said that he established ARThill to protect and pass his artworks down to future generations. He said that the design of the museum building reflects his entire art approach and said: "This building stands on bull's horns. The symbol of the bull is an important theme for my art, and it is also a symbol that reflects the civilizations that flourished on the Anatolian lands."

He pointed out that the museum would host various events and exhibitions apart from his own displays. "The museum has become a centre in which my artwork has gained meaning. My works, which were previously exhibited in the U.S. and Germany, will now be displayed in ARThill. The ancient settlement of the Leleges, one of the aboriginal peoples of the Aegean littoral, is right across from the museum building. This place is also on the same route that the Leleges used for worship, which was named the Road of Gods. This fact has been a great source of inspiration for me. I am certain that this place will inspire me to give birth to new artworks," Guzey concluded.

bottom of page